„Camerata” w obiektywie – otwarta!

„Camerata” w obiektywie – otwarta!

W środę 29 listopada w Urzędzie Miejskim w Rzgowie odbyło się uroczyste otwarcie dorocznej wystawy fotograficznej p.t.: „Rzgowski Chór „Camerata” w obiektywie. Rok 2017.” związanej z 14 rocznicą powstania chóru oraz przeżywanym niedawno Świętem Patronki – św.Cecylii. Wystawa ukazuje chórzystów podczas koncertów lokalnych, dumnie promujących Gminę Rzgów w imprezach zewnętrznych, a także sytuacjach nieformalnych, bowiem miła , sympatyczna, rodzinna atmosfera sprzyja rozmaitym inicjatywom integrującym nie tylko rzgowskich śpiewaków, ale także środowisko chóralne naszego regionu. Zresztą do chóru „Camerata” należą nie tylko mieszkańcy naszej Gminy, ale również sąsiednich okolic – pasjonaci śpiewu i zacnego towarzystwa.

Uroczystego zdjęcia kokardy dokonali przedstawiciele władz samorządowych Rzgowa w osobach Przewodniczącego Rady Miejskiej , z-cy Burmistrza Rzgowa , Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych oraz dyrektor GOK i dyrygentka Rzgowskiego Chóru „Camerata” , towarzyszyli im radni Rady Miejskiej, radna powiatowa i publiczność z liczną obsadą chórzystów – bohaterów wydarzenia.

Ciepłe słowa płynące z ust Burmistrza i innych lokalnych włodarzy są dowodem poszanowania dla szerokiej , wielowymiarowej działalności grupy, doceniają wysiłek wielu osób i czas poświęcany dla wspólnego dobra jakim jest budowanie kultury Rzgowa.

Dopełnieniem artystycznego wyrazu wydarzenia była skrzypcowo-gitarowa muzyka grana na żywo.   Wystawę w UM oglądać można do końca bieżącego roku. Serdecznie zapraszamy.

Izabela Kijanka.