kolorowa-lokomot-baner

informacja-o-dofinansowaniu-pasek


 

MIŁA NIESPODZIANKA NA SZLAKU „KOLOROWEJ LOKOMOTYWY” ŁÓDZKIEGO DOMU KULTURY

 

 

W upalny poniedziałek 28 lipca Lokomotywa przywiozła dzieci do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, gdzie w Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym czeka zawsze mnóstwo niespodzianek. Tym razem dodatkową atrakcją były odwiedziny Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.

 

Przygotowana przez Łódzki Dom Kultury oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci cieszy się dużym zainteresowaniem Marszałka Stępnia. „Cieszy mnie to, że młode pokolenie regionu łódzkiego stanowiące jego siłę i przyszłość, edukowane będzie z tradycji, potencjału i możliwości, jakie płyną z dziedzictwa kulturowego naszego województwa” stwierdził podczas rozmowy Witold Stępień. Podkreślił jednocześnie, że jest to program skierowany do najmłodszych mieszkańców regionu, szczególnie tych, którzy nie mają możliwości wyjazdu na wakacje poza miejsce zamieszkania. „Wiosenna edycja projektu nosiła podtytuł – Poznaj łódzką małą ojczyznę, w edycji letniej tę „Małą ojczyznę” chcemy rozszerzyć na cały region” dodał pomysłodawca projektu, dyrektor Łódzkiego Domu Kultury, Jacek Sokalski „Projekt ten jednak ma przede wszystkim przeciwdziałać depopulacji i migracji młodych ludzi z województwa łódzkiego do innych regionów w Polsce. Dąży również do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży wiejskiej w dostępie do edukacji”. Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Hieronim Andrzejewski podkreślił, że region obfituje w wiele atrakcji przyrodniczych i historycznych oraz szlaków turystycznych, z których możemy być dumni. Młodzi turyści mogli się o tym przekonać jeszcze tego samego dnia, uczestnicząc w spacerze po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Oprowadzająca Zuzanna Mrowińska potrafiła nakreślić obraz ekosystemu lasu jako jednorodnej całości, gdzie uszkodzenie lub brak jednego elementu może spowodować nieodwracalne zmiany. Podała również wiele interesujących szczegółów. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. dlaczego dziki tarzają się w błocie, po co ptakom na drzewach zawiesza się budki lęgowe skoro mogą uwić gniazdo, jak reaguje na brak wody szczawik zajęczy, które drzewo ma czerwonawe korzenie i dlaczego niecierpek ma taką śmieszną nazwę. Informacje te, i wiele innych, można było wykorzystać w praktyce, biorąc udział w grach terenowych. Zdobyty zastrzyk wiedzy przydał się w poszukiwaniu szyszek olchy lub sosny czarnej, znalezieniu kilku roślin (nie będących pod ochroną) lub zmierzeniu pnia dębu. Zmęczeni uczestnicy z zainteresowaniem obejrzeli przygotowany dla nich film przedstawiający Łódzki Szlak Konny. To jedna z tych rzeczy, z których Łodzianie mogą być dumni, ponieważ jest on najdłuższy na świecie!

O tym, że to jeszcze nie koniec atrakcji dzieci przekonały się jadąc do ośrodka „Campoverde”. Tam czekała na nich niespodzianka w postaci pokazu sztuk i kroków wykonywanych przez konia, umiejętnie prowadzonego przez doświadczonego trenera. Można było też wypróbować swoich sił mierząc się z trudną sztuką jeżdżenia konno. Dodatkową atrakcją była też możliwość samodzielnej pielęgnacji kucyka. Wyjątkowo cierpliwy kucyk Ziuta wyglądał nawet na zadowolonego z czesania, karmienia, oprowadzania po korytarzu stajni, czy też głaskania, którym chętnie obdarowywały go dzieci. Tak spędzony dzień niewątpliwie utkwi w pamięci uczestnikom tych wyjątkowych warsztatów jako jeden z najprzyjemniejszych dni wakacji.

Projekt „Kolorowa Lokomotywa” może uczyć i bawić dzieci z 54 miejscowości województwa łódzkiego dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 

 

 


 

 


 

Kilka tysięcy dzieci pojedzie „Kolorową Lokomotywą” Łódzkiego Domu Kultury

   6 maja w Łódzkim Domu Kultury, w obecności marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, wiceprezesa WFOŚiGW Andrzeja Czapli, przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego Anny Rabiegi, dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Ewy Wasik oraz dyrektora Łódzkiego Domu Kultury Jacka Sokalskiego zainaugurowano kolejną edycję projektu „Kolorowa Lokomotywa”. Porozumienia z łódzką instytucją podpisali dyrektorzy ośrodków kulturalnych z 42 gmin, z 21 powiatów regionu łódzkiego.

Uczestnicy kolejnej edycji „Kolorowej Lokomotywy”, dzieci i młodzież z 42 gmin województwa łódzkiego (Czarnocin, Aleksandrów, Gorzkowice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Buczek, Łask, Bolimów, Lipce Reymontowskie, Kowiesy, Dmosin, Jeżów, Dąbrówka Duża, Rogów, Mniszków, Sławno, Biała Rawska, Osjaków, Konopnica, Rzgów, Koluszki, Inowłódz, Ujazd, Czerniewice, Goszczanów, Klonowa, Złoczew, Świnice Warckie, Wielgomłyny, Przedbórz, Nieborów, Kiernozia, Drużbice, Szczerców, Zdzieszulice Dolne, Bedlno, Nowe Ostrowy, Ksawerów, Zapolice, Rząśnia, Pęczniew). Wiosenna edycja „Kolorowej Lokomotywy” odbywa się pod hasłem „Poznaj małą łódzką ojczyznę”.

Ideą projektu „Kolorowa Lokomotywa” jest stworzenie oferty edukacyjnej w postaci programu edukacji ekologicznej, łączącego warsztaty artystyczne z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia, skierowanej do dzieci i młodzieży województwa łódzkiego. Organizatorzy stawiają sobie za dodatkowy cel zainteresowanie młodych ludzi z regionu łódzkiego tradycją i historią Łodzi. Kierując swoją ofertę do uboższych gmin województwa łódzkiego, Łódzki Dom Kultury adresuje ją do dzieci i młodzieży, mających ograniczony kontakt z ofertą ekologiczno-artystyczną dużych aglomeracji, jaką niewątpliwie jest miasto Łódź. Projekt tym samym ma za zadanie przeciwdziałać depopulacji, migracji młodych ludzi z województwa łódzkiego do innych regionów w Polsce. Dąży również do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży wiejskiej łódzkiego w dostępie do edukacji. W czasie wiosenno-jesiennej edycji uczestnicy wezmą udział w sześciu typach warsztatów. Nie zabraknie także konkursów. Wszystkie działania merytoryczne projektu ukierunkowane są na stworzenie spektaklu teatralnego do wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”. Autorami scenariusza spektakli będą nauczyciele i animatorzy kultury z placówek partnerskich z terenu województwa łódzkiego (ośrodki z 42 gmin). Aktorami zaś dzieci biorące udział w projekcie. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach realizujących ideę recyklingu; celem zajęć jest wykonanie kostiumów, scenografii, aranżacji wnętrz do przedstawienia „Ptasie radio”.

Partnerami wiosennej edycji projektu są: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Fundacja „Ocalić od zapomnienia”.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Honorowy Patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień, który na inauguracyjnym spotkaniu mówił: „To wspaniała inicjatywa, która realizuje politykę integrowania regionu, łączenia poprzez kulturę, szukania wspólnych płaszczyzn. Świetnie, że zaczynamy od dzieci, że pokazujemy dzieciom, jakie łódzkie może być bogate, jeśli chodzi o przyrodę, ekologię, jakie jest piękne krajobrazowo, jakim jest wspaniałym środkiem kultury, (…) nie tylko o znaczeniu regionalnym, ale też krajowym. Chciałem pogratulować tym 42 gminom, ich włodarzom i tym, którzy organizują tam życie kulturalne, że weszli w ten projekt. To znaczy, że chcecie coś u siebie robić (…), że poprzez uczestnictwo w tym projekcie wspieracie swoje dzieciaki. Wierzę, że przy kolejnych takich projektach będzie się nam dobrze współpracowało, także z WFOŚiGW, który jest otwarty na różne formy edukacji ekologicznej. Wierzę, że mając tak dobrych animatorów kultury, jak pomysłodawcy „Kolorowej Lokomotywy” jesteśmy skazani na sukces. (…) Oby ta „Kolorowa Lokomotywa” pędziła i nabierała prędkości”.

Jacek Sokalski, dyrektor Łódzkiego Domu Kultury, nie ukrywa, że najbardziej cieszy go tak szeroki zakres i oferta tegorocznej edycji: „W dalszym ciągu traktujemy ten projekt i tegoroczną edycję, jako pilotaż. Naszym marzeniem jest by trafić do wszystkich gmin województwa łódzkiego. Mamy, jak mówił marszałek Stępień, w województwie 177 gmin i warto byłoby do nich wszystkich tą lokomotywą dojechać. (…) Zależało mi bardzo, by dotrzeć do gmin położonych na obrzeżach województwa. Jesteśmy w powiecie wieruszowskim, zduńskim, oczywiście także w powiatach centralnych. Będziemy realizować także letnią edycję „Kolorowej Lokomotywy”, tym razem we współpracy z powiatami i dużymi miastami. Dołączyło do nas Kutno, Zduńska Wola, zabiega o współpracę Łask. (…) W tym roku „Kolorowa Lokomotywa” będzie zatem dużym wydarzenie, bowiem 42 gminy i 16 miast daje nam liczbę 58 miejscowości, gmin, w których będziemy obecni. Chodzi nam przede wszystkim o to, by na co dzień docierać do dzieci, które nie mają łatwego kontaktu czy dostępu do kultury, czy to z racji ekonomicznej sytuacji gminy czy odległości. Nieczęsto się zdarza, by dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach na ASP czy na politechnice. To będzie dla nich bardzo wyjątkowe. Chcemy im zaszczepić, że warto zostać w łódzkim, tu podjąć dalsze kształcenie. Poprzez działania artystyczno-ekologiczne chcemy im pokazać ziemię łódzką w dobrych barwach”.
Wiosenna edycji „Kolorowej Lokomotywy” zawita do takich miejscowości regionu, jak: Czarnocin, Aleksandrów (pow. piotrkowski), Gorzkowice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Buczek, Łask, Bolimów, Lipce Reymontowskie, Kowiesy, Dmosin, Jeżów, Dąbrówka Duża, Rogów, Mniszków, Sławno, Biała Rawska, Osjaków, Konopnica, Rzgów, Koluszki, Inowłódz, Ujazd, Czerniewice, Goszczanów, Klonowa, Złoczew, Świnice Warckie, Wielgomłyny, Przedbórz, Nieborów, Kiernozia, Szczerców, Zdzieszulice Dolne, Beldno, Nowe Ostrowy, Ksawerów, Zapolice, Rząśnia, Pęczniew. Latem dotrze do dzieci i młodzieży z Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Łowicza, Wielunia, Opoczna, Radomska, Sieradza, Bełchatowa, Pabianic, Tomaszowa Mazowieckiego, Zelowa, Skierniewic,  Zduńskiej Woli, Kutna, Łasku oraz gminy Mniszków.

 


 

kolorowa_lokomotywa_logo_pods

reymont_kal_portal_logo