Orkiestra Dęta

Project description

Orkiestra Dęta w Rzgowie powstała przy Straży Ogniowej w 1907r., z inicjatywy Adolfa Schittelhelma.. W okresie dwuciestolecia międzywojennego, głównie dzięki Józefowi Tylińskiemu, nastąpił znaczący rozwój orkiestry. Jako właściciel cegielni w Gospodarzu, odkupił instrumenty dęte od wojska i utrzymywał działalność orkiestry w ramach Związku Strzeleckiego w Rzgowie. Pierwszym dyrygentem orkiestry był pan Wasiak, pochodzący z Rudy. Duży wkład w rozwój orkiestry miała rodzina Schittelhelm. Drugim dyrygentem był pan Stanisław Juśkiewicz, który pełnił także rolę instruktora . Jego uczniami byli : Czesław , Jan i Józef Siotorowie, Antoni Pacha, Antoni Salski, Stanisław Makiewicz, Jan Chendera, Aleks Turłakow, Tadeusz Górski. W czasie II wojny światowej orkiestra przestała działać. Pierwszy koncert po wyzwoleniu odbył się na Pasterce w 1947r. Zagrali wówczas: Stanisław Juśkiewicz ( który został ponownie dyrygentem i instruktorem) , Tadeusz Górski, Kazimierz Szmajder i Antoni Salski. W latach 50-tych w orkiestrze grali: Mieczysław Czernik, Józef Bednarski, Henryk Makiewicz, Edward Kruczkowski, Kazimierz Błaszczyk, Aleksy i Franciszek Kuzikowie, Jan Pytka, Zdzisław Pytka, Jerzy Krawczyk, Aleksander i Władysław Siotorowie, Longin Bednarski, Jan Krysiak i Stanisław Siutowicz. W latach siedemdziesiątych do orkiestry dołączyli Jan Rodek, Jan Kauc, Włodzimierz Kaczmarek, Stanisław Przytulski, Henryk Makiewicz, Stanisław Jeziorski i Jarosław Czernik. W latach 90-tych rolę dyrygenta objął pan Władysław Siotor. Od 1998r. dyrygentem orkiestry jest pan Krzysztof Goss, a prezesem pan Włodzimierz Kaczmarek. Orkiestra Dęta w Rzgowie bierze czynny udział w życie kulturalnym Gminy. Reprezentuje ją w kraju i za granicą.

Orkiestra oprócz działalności kulturalnej, jest inicjatorem pomocy dla dzieci z terenu Gminy Rzgów, organizując koncerty podczas których zbierane są pieniądze.Organizatorem corocznego finału WOŚP. W okresie zimowym organizuje kulig dla dzieci i młodzieży. Zespół nawiązał współpracę z Domem Polskim w Czerniowcach na Ukrainie. Owocem tej współpracy był pobyt zespołu na Ukrainie.

Project Detail

 Wyjazdy;

2002 – Caronno Pertusella, Włochy

2004 – St. Nicolas du Pelem, Francja

2005 – Czerniowce, Ukraina

2006 – Dossena, Włochy

2010 – Bartolomeo Val Cavargna, Włochy

GALERIA ZDJĘĆ:

Recent Projects

Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”
Zespoły
Rzgowski Chór „Camerata”
Zespoły
Grupa Wokalna „Sempre Cantare”
Zespoły
Grupa Tańca Współczesnego „Krasnale”
Zespoły
Klub Fotograficzny „Blenda”
Koło zainteresowań
Koło Rękodzieła Artystycznego „Zasupłane”
Koło zainteresowań, Robótki ręczne
Koło Seniorów Gminy Rzgów
Koło zainteresowań