Orkiestra Dęta

Project description

Orkiestra Dęta w Rzgowie powstała przy Straży Ogniowej w 1907r., z inicjatywy Adolfa Schittelhelma.. W okresie dwuciestolecia międzywojennego, głównie dzięki Józefowi Tylińskiemu, nastąpił znaczący rozwój orkiestry. Jako właściciel cegielni w Gospodarzu, odkupił instrumenty dęte od wojska i utrzymywał działalność orkiestry w ramach Związku Strzeleckiego w Rzgowie. Pierwszym dyrygentem orkiestry był pan Wasiak, pochodzący z Rudy. Duży wkład w rozwój orkiestry miała rodzina Schittelhelm. Drugim dyrygentem był pan Stanisław Juśkiewicz, który pełnił także rolę instruktora . Jego uczniami byli : Czesław , Jan i Józef Siotorowie, Antoni Pacha, Antoni Salski, Stanisław Makiewicz, Jan Chendera, Aleks Turłakow, Tadeusz Górski. W czasie II wojny światowej orkiestra przestała działać. Pierwszy koncert po wyzwoleniu odbył się na Pasterce w 1947r. Zagrali wówczas: Stanisław Juśkiewicz ( który został ponownie dyrygentem i instruktorem) , Tadeusz Górski, Kazimierz Szmajder i Antoni Salski. W latach 50-tych w orkiestrze grali: Mieczysław Czernik, Józef Bednarski, Henryk Makiewicz, Edward Kruczkowski, Kazimierz Błaszczyk, Aleksy i Franciszek Kuzikowie, Jan Pytka, Zdzisław Pytka, Jerzy Krawczyk, Aleksander i Władysław Siotorowie, Longin Bednarski, Jan Krysiak i Stanisław Siutowicz. W latach siedemdziesiątych do orkiestry dołączyli Jan Rodek, Jan Kauc, Włodzimierz Kaczmarek, Stanisław Przytulski, Henryk Makiewicz, Stanisław Jeziorski i Jarosław Czernik. W latach 90-tych rolę dyrygenta objął pan Władysław Siotor. Od 1998r. dyrygentem orkiestry jest pan Krzysztof Goss, a prezesem pan Włodzimierz Kaczmarek. Orkiestra Dęta w Rzgowie bierze czynny udział w życie kulturalnym Gminy. Reprezentuje ją w kraju i za granicą.

Orkiestra oprócz działalności kulturalnej, jest inicjatorem pomocy dla dzieci z terenu Gminy Rzgów, organizując koncerty podczas których zbierane są pieniądze.Organizatorem corocznego finału WOŚP. W okresie zimowym organizuje kulig dla dzieci i młodzieży. Zespół nawiązał współpracę z Domem Polskim w Czerniowcach na Ukrainie. Owocem tej współpracy był pobyt zespołu na Ukrainie.

Project Detail

 Wyjazdy;

2002 – Caronno Pertusella, Włochy

2004 – St. Nicolas du Pelem, Francja

2005 – Czerniowce, Ukraina

2006 – Dossena, Włochy

2010 – Bartolomeo Val Cavargna, Włochy

GALERIA ZDJĘĆ:

Recent Projects

Grupa „Collage”
Koło zainteresowań
Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”
Zespoły
Rzgowski Chór „Camerata”
Zespoły
Grupa Wokalna „Sempre Cantare”
Zespoły
Grupa Tańca Współczesnego „Krasnale”
Zespoły
Klub Fotograficzny „Blenda”
Koło zainteresowań
Koło Rękodzieła Artystycznego „Zasupłane”
Koło zainteresowań, Robótki ręczne