Pracownicy

Joanna Papuga Rakowska – dyrektor GOK

Edyta Najgebauer – główna księgowa 

Renata Furga – instruktor/choreograf ZPiT „Rzgowianie”

Izabela Kijanka – instruktor chóru 

Jarosław Rychlewski – instruktor/akompaniator 

Irmina Kuzik – instruktor plastyki 

Krzysztof Goss – kapelmistrz

Daniel Kolanowski – instruktor gry na instrumentach dętych

Antoni Patora – instruktor zajęć fotograficznych 

Jolanta Żytkiewicz – garderobiana 

Anna Ozga – instruktor plastyki 

Agata Juśkiewicz – instruktor zajęcia wokalne 

Jadwiga Siutowicz – obsługa