Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie zajmuje się upowszechnianiem kultury, edukacją artystyczną i rekreacją kulturalną. Działania placówki nastawione są na ponadregionalną i międzynarodową współpracę, zapewniającą wymianę doświadczeń oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. W ramach działalności kulturalno - artystycznej prowadzone są różnorodne warsztaty edukacyjno-artystyczne, zespół pieśni i tańca, orkiestra dęta czy koło rękodzieła artystycznego. Jest miejscem spotkań mieszkańców, nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji kulturalnej i społecznej, a jednocześnie przyjaznym miejscem rozwijającym wiedzę i horyzonty, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość.

Misją ośrodka jest:

 • rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej,
 • szeroko pojęta edukacja kulturalna,
 • działania na rzecz wspólnoty świadomie uczestniczącej i współtworzącej swoją małą ojczyznę,
 • wspieranie i animowanie życia kulturalnego,
 • kształcenie i rozwijanie obywatelskich postaw społecznych,
 • dbałość o prawidłowy rozwój społeczny,
 • wspieranie sztuki i artystów lokalnych.

Planowane i realizowane cele w działalności ośrodka to:

 1. Wspieranie rozwoju twórczości, upowszechniania kultury i sztuki oraz rozszerzanie oferty kulturalnej.
 2. Zwiększanie i pogłębianie uczestnictwa w kulturze mieszkańców gminy, poprzez rozpoznawanie. rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, z czym wiąże się rozwijanie edukacji kulturalnej oraz wspieranie aktywności społecznej i wykorzystanie nowych technologii.
 3. Budowanie wizerunku GOK-u jako liczącego się w regionie centrum kultury, które kształtuje współczesną tożsamość regionalną oraz chroni i promuje dziedzictwo kulturowe Gminy Rzgów.
 4. Wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych oraz rozwoju folkloru i twórczości ludowej.
 5. Poprawienie stanu i dostępności infrastruktury kulturalnej oraz jakości przestrzeni publicznej i jej lepsze wykorzystanie na działania kulturalne.
 6. Podniesienie jakości i efektywności zarządzania kulturą.

Plany rozwoju Ośrodka:

 • Organizacja lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich przeglądów muzycznych i koncertów wokalnych.
 • Tworzenie oferty działalności ośrodka (warsztaty, wydarzenia artystyczne) dostępnej również online.
 • Organizacja koncertów muzycznych adresowanych do mieszkańców Gminy Rzgów.
 • Organizacja koncertów prezentujących działalność grup artystycznych Ośrodka.
 • Zwiększenie jakości oferty kulturowo – społecznej dla lokalnej społeczności.
 • Wzrost atrakcyjności oferty artystycznej.
 • Promocja dziedzictwa kulturowego w Polsce i zagranicą, wymiana kulturalna.
 • Wykształcenie systemu wspierania wybitnych młodych artystów (zespołów).
 • Ożywianie życia kulturalnego i poprawa dostępności do usług kulturalnych.
 • Pogłębianie spójności społecznej i dbałość o rozwój tożsamości regionalnej.
 • Zwiększenie dostępu do kultury osób zamieszkujących gminę i pobliskie miejscowości.
 • Stworzenie warunków dla aktywności seniorów z Gminy Rzgów.
 • Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do dóbr i usług kultury.

WIRTUALNY SPACER