Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie zajmuje się upowszechnianiem kultury, edukacją artystyczną i rekreacją kulturalną. Działania placówki nastawione są na ponadregionalną i międzynarodową współpracę, zapewniającą wymianę doświadczeń oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. W ramach działalności kulturalno - artystycznej prowadzone są różnorodne warsztaty edukacyjno-artystyczne, zespół pieśni i tańca, orkiestra dęta czy koło rękodzieła artystycznego. Jest miejscem spotkań mieszkańców, nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji kulturalnej i społecznej, a jednocześnie przyjaznym miejscem rozwijającym wiedzę i horyzonty, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość.

Misją ośrodka jest:

 • rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej,
 • szeroko pojęta edukacja kulturalna,
 • działania na rzecz wspólnoty świadomie uczestniczącej i współtworzącej swoją małą ojczyznę,
 • wspieranie i animowanie życia kulturalnego,
 • kształcenie i rozwijanie obywatelskich postaw społecznych,
 • dbałość o prawidłowy rozwój społeczny,
 • wspieranie sztuki i artystów lokalnych.

Planowane i realizowane cele w działalności ośrodka to:

 1. Wspieranie rozwoju twórczości, upowszechniania kultury i sztuki oraz rozszerzanie oferty kulturalnej.
 2. Zwiększanie i pogłębianie uczestnictwa w kulturze mieszkańców gminy, poprzez rozpoznawanie. rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, z czym wiąże się rozwijanie edukacji kulturalnej oraz wspieranie aktywności społecznej i wykorzystanie nowych technologii.
 3. Budowanie wizerunku GOK-u jako liczącego się w regionie centrum kultury, które kształtuje współczesną tożsamość regionalną oraz chroni i promuje dziedzictwo kulturowe Gminy Rzgów.
 4. Wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych oraz rozwoju folkloru i twórczości ludowej.
 5. Poprawienie stanu i dostępności infrastruktury kulturalnej oraz jakości przestrzeni publicznej i jej lepsze wykorzystanie na działania kulturalne.
 6. Podniesienie jakości i efektywności zarządzania kulturą.

Plany rozwoju Ośrodka:

 • Organizacja lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich przeglądów muzycznych i koncertów wokalnych.
 • Tworzenie oferty działalności ośrodka (warsztaty, wydarzenia artystyczne) dostępnej również online.
 • Organizacja koncertów muzycznych adresowanych do mieszkańców Gminy Rzgów.
 • Organizacja koncertów prezentujących działalność grup artystycznych Ośrodka.
 • Zwiększenie jakości oferty kulturowo – społecznej dla lokalnej społeczności.
 • Wzrost atrakcyjności oferty artystycznej.
 • Promocja dziedzictwa kulturowego w Polsce i zagranicą, wymiana kulturalna.
 • Wykształcenie systemu wspierania wybitnych młodych artystów (zespołów).
 • Ożywianie życia kulturalnego i poprawa dostępności do usług kulturalnych.
 • Pogłębianie spójności społecznej i dbałość o rozwój tożsamości regionalnej.
 • Zwiększenie dostępu do kultury osób zamieszkujących gminę i pobliskie miejscowości.
 • Stworzenie warunków dla aktywności seniorów z Gminy Rzgów.
 • Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do dóbr i usług kultury.

WIRTUALNY SPACER