Camerata w Aleksandrowie

W niedzielę 26 stycznia b.r. Rzgowski Chór „Camerata” wystąpił na 33 Koncercie Kolęd i Pastorałek w parafii pw. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim. Grupa wykonała trzy kolędy – tradycyjną „Hej, bracia...”, melancholijną „Ach ubogi żłobie...” i żwawą pastorałkę „Gore gwiazda Jezusowi”, która wywołała burzę oklasków.

Wśród zacnego grona koncertujących – oprócz „Cameraty” wymienić należy trzy aleksandrowskie chóry – Chór Parafialny, Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki, Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”, Chór Parafii „Miłosierdzia Bożego” w Łodzi, Chór „Gloria Trinitatis” Parafii Trójcy Przenajświętszej w Pabianicach, Chór „Speranza” z Kutna, Chór Konstantynowskiego Stowarzyszenia Muzyczno – Śpiewaczego im. F. Chopina oraz kapelę „Aleksandrowianie”.

Po ciekawym, zróżnicowanym koncercie, gospodarze – Chór Parafialny i „moniuszkowcy” zaprosili wykonawców na tradycyjną herbatkę z ciastem. Dodatkiem do udanego spotkania integracyjnego było jak zawsze wspólne, radosne i głośne kolędowanie, które zakończyło tegoroczny sezon chóralnych bożonarodzeniowych koncertów.