Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedury COVID-19

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem, odbiorców oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, prosimy o zapoznanie się oraz przestrzeganie obowiązujących w placówce "Wytycznych i zasad uczestnictwa w próbach i ćwiczeniach przygotowujących do wydarzeń i wydarzeń online w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie" na wypadek zagrożenia COVID-19.

Jednocześnie informujemy, że na terenie ośrodka:

  • Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowywanie aktualnego dystansu społecznego.  
  • Przed wejściem do instytucji bezwzględnie wymagana jest dezynfekcja rąk.
  • Na terenie budynku mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów choroby, sugerujących infekcję oraz biorących udział w organizowanych wydarzeniach i zajęciach.
  • Przyprowadzanie i odbieranie dzieci może odbywać się wyłącznie we wskazanych godzinach funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko oraz ze wskazanych miejscach (główne wejście placówki),
  • Rodzice/opiekunowie prawni nie mogą poruszać się po budynku GOK-u. Dzieci młodsze odbierane będą przez instruktora przy wejściu głównym. Rodzice w oczekiwaniu na oddanie dziecka instruktorowi ustawiająsię z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego.
  • Pracownicy GOK-u mają obowiązek egzekwowania od przebywających na terenie placówki osób, obowiązujących procedur.

Prosimy również aby wszystkich należnych płatności dokonywać drogą elektroniczną, poprzez wpłaty na konto GOK-u:

BANK PEKAO SA

NUMER KONTA: 78 1240 1545 1111 0010 3600 3346

Wytyczne i zasady uczestnictwa w próbach i ćwiczeniach przygotowujących do wydarzeń i wydarzeń online w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie