Regulamin warunków uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach kulturalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie

Regulamin i karta zgłoszeń

Osoby uczestniczące w zajęciach GOK zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem warunków uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach kulturalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie oraz wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia na zajęcia.