Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie.

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie uprzejmie informuje, że od dnia 25 maj 2018r. wszystkie dane osobowe przetwarzane w naszym Ośrodku, przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i upowszechniania kultury. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z art.13 RODO do realizacji tych zadań konieczne jest podanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” – RODO). Swoje dane bądź dane swojego dziecka podajesz dobrowolnie.

Dalsze przetwarzanie nie wymaga Twojej zgody i odbywa się na podstawie przepisów prawa.

Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie, 95-030 Rzgów, ul. Rawska 8. Adres korespondencyjny: 95-030 Rzgów, ul. Letniskowa 6, tel. 42 214 13 12.

Nie będziesz profilowany. Nie będziesz podlegać automatycznym decyzjom podejmowanym bez udziału człowieka.

Dane możemy udostępnić instytucjom upoważnionym do kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane mogą być też udostępniane – na podstawie zawartych umów – firmom, które świadczą nam usługi prawne, doradcze, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów. W przypadku dzieci powierzonych naszej opiece, w razie konieczności skorzystania z pomocy medycznej, udostępnimy dane służbie medycznej.

W przypadku wyjazdów współorganizowanych przez biura podróży dane dziecka i rodziców zostaną też przekazane biuru celem realizacji usługi turystycznej. Biuro stanie się odrębnym administratorem danych osobowych, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność. W razie objęcia uczestników grupowym ubezpieczeniem dane zostaną przekazane towarzystwu ubezpieczeniowemu, które również będzie odpowiadać jako odrębny administrator danych.

Dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67), bądź do czasu przedawnienia roszczeń cywilno-prawnych, w zależności od tego który z tych okresów nastąpi później.

Masz prawo dostępu do danych, które Cię dotyczą. Dotyczy to również danych Twoich dzieci – jeżeli masz pełne prawa rodzicielskie, bądź jesteś opiekunem prawnym.

Możesz zawsze uzupełnić swoje dane lub je sprostować.

Możesz żądać usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub wnieść sprzeciw wobec prze­twarzania, ale tylko wtedy, gdy nie jest to sprzeczne z przepisami szczególnymi. Prawo do przenoszenia danych nie przysługuje.

Jeżeli uznasz, że nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (tzw. organ nadzorczy). W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, tel 42 214 13 12., bądź drogą mailową na adres: kontakt@rzgowkultura.pl