Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie.

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie uprzejmie informuje, że od dnia 25 maj 2018r. wszystkie dane osobowe przetwarzane w naszym Ośrodku, przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i upowszechniania kultury. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z art.13 RODO do realizacji tych zadań konieczne jest podanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” – RODO). Swoje dane bądź dane swojego dziecka podajesz dobrowolnie.

Dalsze przetwarzanie nie wymaga Twojej zgody i odbywa się na podstawie przepisów prawa.

Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie, 95-030 Rzgów, ul. Rawska 8. Adres korespondencyjny: 95-030 Rzgów, ul. Letniskowa 6, tel. 42 214 13 12.

Nie będziesz profilowany. Nie będziesz podlegać automatycznym decyzjom podejmowanym bez udziału człowieka.

Dane możemy udostępnić instytucjom upoważnionym do kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane mogą być też udostępniane – na podstawie zawartych umów – firmom, które świadczą nam usługi prawne, doradcze, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów. W przypadku dzieci powierzonych naszej opiece, w razie konieczności skorzystania z pomocy medycznej, udostępnimy dane służbie medycznej.

W przypadku wyjazdów współorganizowanych przez biura podróży dane dziecka i rodziców zostaną też przekazane biuru celem realizacji usługi turystycznej. Biuro stanie się odrębnym administratorem danych osobowych, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność. W razie objęcia uczestników grupowym ubezpieczeniem dane zostaną przekazane towarzystwu ubezpieczeniowemu, które również będzie odpowiadać jako odrębny administrator danych.

Dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67), bądź do czasu przedawnienia roszczeń cywilno-prawnych, w zależności od tego który z tych okresów nastąpi później.

Masz prawo dostępu do danych, które Cię dotyczą. Dotyczy to również danych Twoich dzieci – jeżeli masz pełne prawa rodzicielskie, bądź jesteś opiekunem prawnym.

Możesz zawsze uzupełnić swoje dane lub je sprostować.

Możesz żądać usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub wnieść sprzeciw wobec prze­twarzania, ale tylko wtedy, gdy nie jest to sprzeczne z przepisami szczególnymi. Prawo do przenoszenia danych nie przysługuje.

Jeżeli uznasz, że nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (tzw. organ nadzorczy). W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, tel 42 214 13 12., bądź drogą mailową na adres: kontakt@rzgowkultura.pl