Wieczór Poezji 2019 - „Jesienią” w poezji – witamy wiosnę!