Gminna Rada Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich – V-ce Przewodnicząca MGZRKiOR

Danuta Szymczak 660 518 440

————————————————————————————————————————————-