KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Cennik zajęć

Wysokości opłat za uczestnictwo w sekcjach zainteresowań

§ 1

Miesięczna opłata za uczestnictwo w sekcjach artystycznych organizowanych i prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie wynosi:

 • sekcja plastyczna dla dzieci i młodzieży – 20 zł od uczestnika

 • sekcja wokalna – zajęcia indywidualne – 30 zł od uczestnika

 • sekcja wokalna – zajęcia grupowe dla dzieci – 20 zł od uczestnika

 • sekcja fotograficzna dla dzieci i młodzieży – 20zł od uczestnika

 • sekcja fotograficzna dla dorosłych – 30 zł od uczestnika

 • taniec towarzyski dla dzieci w wieku 5-7 lat – 30 zl od uczestnika
  taniec towarzyski dla dzieci w wieku 8-12 lat – 30 zl od uczestnika
  taniec towarzyski dla młodzieży – 40 zl od uczestnika
  kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych – 50 zl od uczestnika

§ 2

Opłata nie podlega zmniejszeniu w przypadku nieobecności uczestnika w pojedynczych zajęciach, jak również nie jest przesuwana na kolejne miesiące. Wyjątkiem jest zgłoszenie w miesiącu poprzedzającym zajęcia nieobecności uczestnika przez wszystkie zajęcia wynikające z harmonogramu zajęć w kolejnym miesiącu.

Przerwy w cyklu zajęć związane z dniami ustawowo wolnymi od pracy nie mają wpływu na wysokość opłaty.

§ 3

Dodatkowe zajęcia i próby przed wydarzeniami GOK-u mogą być zaliczone na poczet zajęć stałych.

§ 4

W przypadku, gdy w zajęciach sekcji uczęszcza jedno dziecko z rodziny to opłata uiszczana za uczestnictwo kolejnego dziecka z rodziny wynosi 50% stawki określonej w § 1

§ 5

W okresie ferii zimowych oraz za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień każdego roku w/w opłaty nie będą pobierane.

§ 6

Opłaty wymienione w § 1 za dany miesiąc należy wnosić do końca każdego miesiąca. Jeżeli opłaty nie zostaną uiszczone, uczestnik zajęć zostanie skreślony z listy.

§ 7

Z opłat za zajęcia zostają zwolnione grupy artystyczne Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie:

 1. Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”,
 2. Orkiestra Dęta,
 3. Rzgowski Chór „Camerata”,
 4. Koło Rękodzieła Artystycznego „Zasupłane”,
 5. Grupa Plastyczna „Collage”,
 6. Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 7. Grupa taneczna „Krasnale”,
 8. indywidualna nauka gry na instrumentach dętych.