Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

PROCEDURY COVID-19

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem, odbiorców oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, prosimy o zapoznanie się oraz przestrzeganie obowiązujących w placówce "Procedur uczestnictwa w zajęciach grupowych i indywidualnych" na wypadek zagrożenia COVID-19.

Jednocześnie informujemy, że na terenie ośrodka:

  • Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowywanie aktualnego dystansu społecznego.  
  • Przed wejściem do instytucji bezwzględnie wymagana jest dezynfekcja rąk.
  • Na terenie budynku mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów choroby, sugerujących infekcję oraz biorących udział w organizowanych wydarzeniach i zajęciach.
  • Przyprowadzanie i odbieranie dzieci może odbywać się wyłącznie we wskazanych godzinach funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko oraz ze wskazanych miejscach (główne wejście placówki),
  • Rodzice/opiekunowie prawni nie mogą poruszać się po budynku GOK-u. Dzieci młodsze odbierane będą przez instruktora przy wejściu głównym. Rodzice w oczekiwaniu na oddanie dziecka instruktorowi ustawiająsię z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego.
  • Pracownicy GOK-u mają obowiązek egzekwowania od przebywających na terenie placówki osób, obowiązujących procedur.

Prosimy również aby wszystkich należnych płatności dokonywać drogą elektroniczną, poprzez wpłaty na konto GOK-u:

BANK PEKAO SA

NUMER KONTA: 78 1240 1545 1111 0010 3600 3346

Procedura uczestnictwa w zajęciach grupowych i indywidualnych